List of Outfielders
Aaron Guiel
Akihiro Yano
Akinobu Mayumi
Alex Ramirez
Atsushi Fujii
Daijiro Tanaka
Dionys Cesar
Edgar Gonzalez
Go Kida
Hideki Takayanagi
Hidenori (Hidenori Fujimoto)
Hirofumi Watarai
Hiroki Nakagawa
Hiroshi Yagi
Hisayoshi Chono
Ikuro Katsuragi
Issei Nakamura
Itaru Hashimoto
Jeff Fiorentino
Jun Hirose
Jun Matsui
Junji Ogawa
Katsuya Kishikawa
Kazuhiro Wada
Kazuki Fukuchi
Kazuki Inoue
Kazuo Hayakawa
Kei Nomoto
Keiichi Hirano
Keiji Koyama
Keita Yamauchi
Kenichi Tagami
Kenji Awaguchi
Kenji Yano
Kodai Sakurai
Kohei Shibata
Kojiro Machida
Lin Wei-Chu
Masaaki Koike
Masafumi Suenaga
Masahiko Morino
Masamitsu Suzuki
Masato Akamatsu
Matthew Murton
Mitsuru Manaka
Munehiro Shida
Naoki Nakahigashi
Naoteru Nakahigashi
Norichika Aoki
Noriyuki Shiroishi
Ryo Asai
Ryosuke Hirata
Ryota Arai
Ryuhei Matsuyama
Satoshi Katoh
Seiji Tomashino
Shigenobu Shima
Shigeru Takada
Shingo Itoh
Shinichi Satoh
Shinichi Takeuchi
Shinjiro Hiyama
Shogo Kimura
Shoji Tohyama
Shunsuke Fujikawa
So Tsutsui
Soichiro Amaya
Takahiro Iwamoto
Takahiro Shoda
Takahiro Suzuki
Takahito Kudoh
Takamitsu Ioh
Takaya Kobayashi
Takayuki Ohnishi
Takehiro Donoue
Takushi Ohta
Takuya Kimura
Takuya Nohara
Tatsunori Hara
Tetsuya Iida
Tetsuya Kakiuchi
Tetsuya Matsumoto
Tomoaki Kanemoto
Tomonori Maeda
Tomoya Inzen
Tomoya Sayashi
Toshihiro Nakao
Tsuyoshi Ueda
Yasushi Iihara
Yohei Ohshima
Yoshiaki Oka
Yoshihiko Yamamoto
Yoshihiro Maru
Yoshinori Ueda
Yoshitomo Tani
Yoshiyuki Kamei
Yuhei Kai
Yuhei Takai
Yuichi Matsumoto
Yusuke Kajimoto
page 1 of 212next »
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License